Ekologinen kaavoitus - Kirkkonummen mahdollisuus luoda hyvää ja kaunista


Asuminen tuottaa noin kolmanneksen ja liikkuminen noin viidenneksen suomalaisen hiilijalanjäljestä. Ne ovat myös asioita, joihin ihminen voi omilla toimillaan monesti vaikuttaa vain rajallisesti. Paljon riippuu siitä, millainen lämmitysmuoto rakennuksessa on, kuinka pitkä matka on palveluihin ja toimiiko julkinen liikenne. Kunnalla ja erityisesti sen tekemällä kaavoituksella on siis suuri rooli siinä, onko kuntalaisen mahdollista elää elämäänsä yhden maapallon rajoissa.


Toinen puoli kaavoituksesta on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Kun kaavoitus tehdään huolellisesti, rakennetaan järkevästi. Silloin arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset metsäalueet saadaan säilytettyä. Fiksulla kaavoituksella ne samalla ovat myös se paljon puhuttu lähiluonto: kirkkonummelaisten ilo ja ehdoton syy olla ylpeä kotiseudustaan.


Kirkkonummen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma oli vastikään valtuuston käsiteltävänä. Suunnitelma antaa kiitettävästi ideoita kestävään kaavoitukseen ja siinä todetaan, että vuonna 2019 tehdyn suunnitelman mukaan “vähintään 90% uusista asunnoista on sijoitettava hyvän saavutettavuuden alueille, muun muassa hyvien joukkoliikennepalveluiden yhteyteen.” Toimintasuunnitelma puhuu myös puurakentamiselle kaavoittamisesta, mikä on erinomainen asia, sillä puutalo sitoo hiilidioksidia ilmastonmuutoksen kannalta kriittisiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Tällöinkin rakentaminen tuottaa päästöjä, mutta betonista eroten osa niistä saadaan kompensoitua jo talossa itsessään.


Kunnalla on jonkin verran mahdollisuuksia vaikuttaa myös rakennusten energiankäyttöön silloinkin, kun rakennukset eivät ole kunnan omia. Kirkkonummen kahden vuoden takaisessa tilaustyössä, ilmastotoimenpiteiden tiekartassa kerrotaan, että rakentamismääräyksissä voidaan esimerkiksi edellyttää rakennuksilta energiatehokkuutta. Kunta voi myös tehdä esimerkiksi aurinkopaneeleiden yhteishankintoja asukkaiden kanssa, jolloin paljousalennus koituu monen kuntalaisen hyödyksi. Ja tärkeää on varmistaa, ettei kuntamme kaavoissa vain ole ilmastolle haitallisia säännöksiä, esimerkiksi aurinkopaneelien asennuksen estäviä vaatimuksia niiden asettelulle ja ulkonäölle.


Hieno mahdollisuus energiansäästötoimenpiteiden edistämiseen olisi myös, jos kunnille annettaisiin oikeus muokata kiinteistöveroa rakennusten energiatehokkuuden mukaan. Alempi kiinteistöverokanta olisi oiva kannustin tehdä energiaremontti kotiinsa ja palkitsisi myös ne, jotka ovat näin tehneet jo aiemmin. Nykyinen lainsäädäntö ei tällaista mahdollista, mutta maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistumassa ja olen ehdottanut siihen liittyen, että kunnille uudistuksessa tällainen oikeus annettaisiin.


Huolellisella kaavoituksella voimme rakentaa ilmastokestävää yhteiskuntarakennetta ja kaunista ympäristöä. Juuri hyväksytyssä ilmastotoimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että kunnassa otettaisiin käyttöön ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista. Tämä on viisas ajatus, jotta hyvät käytännöt varmasti olisivat osa kaikkea rakentamista ja kuntasuunnittelua. Ylipäätään nyt on tärkeää ottaa kaikki selvityksissä saatu tieto huolellisesti käyttöön ja toteuttaa niissä tehdyt ehdotukset, sillä vasta silloin päästövähennykset todella syntyvät.Kuva Gesterbyn suunnitelmista Kirkkonummen sivuilta - hankkeessa kaavoitetaan asuntoja hyvän joukkoliikenteen alueelle, suojellaan lehto ja toteutetaan hyvät reitit luontoon. Kaavassa voitaisiin kuitenkin myös edellyttää ekologisuutta rakennettavilta kiinteistöiltä ja ylipäätään Kirkkonummi voisi lisätä ekologisuudesta oman alakohtansa hankekortteihin.

24 views0 comments

Recent Posts

See All