Ilmastonäkökulma budjettiesitykseen 2021
Mielipiteeni julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 13.12.Kunnanvaltuusto kokoontuu maanantaina päättämään Kirkkonummen ensi vuoden budjetista. Budjetti on tärkeimpiä kunnan toimintaa ohjaavia dokumentteja ja erittäin merkittävässä roolissa myös kunnan ilmastotyön kannalta. Valitettavasti lukemani budjettiesitys ei kuitenkaan sisältänyt sitä painokkuutta ilmastotoimille, mitä olisin Hiilineutraalit kunnat - HINKU- sitoumuksen tehneeltä kunnaltamme toivonut.


Kunnanjohtajan budjettiesitys alkaa ilmastonäkökulmasta hyvin. Kuntastrategiaan kerrotaan sisältyvän ympäristön kannalta oikeudenmukaisten ratkaisujen tekeminen ja talousarviovuoden 2021 yhdeksi kärkitavoitteista on nostettu hiilineutraalin Kirkkonummen edistäminen. Itse budjetista kuitenkin uupuu konkretiaa siitä, kuinka näitä ilmastotoimia käytännössä tullaan tekemään. Budjetissa asetetaan samalla eri tulosalueille tavoitteita tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi, mutta näiden tavoitteiden painokkuus jää monien ilmastokysymysten kohdalla epäselväksi. Esimerkiksi ympäristönsuojelun osalta toiminnan painopisteeksi on asetettu ”vaikuttava ilmastotyö”, mutta painotusta ei tämän enempää perustella.


Valitettavaa on myös, että panostusta ilmastotoimiin ei näy budjettiesityksen investointiosassa. Uuden rakentamiseen varatusta 54,5 miljoonasta eurosta vain 400 000 on esityksessä ohjattu ilmaston hyväksi energiatehokkuushankkeina. Tämän lisäksi osa liikenneväyliin varatusta budjetista on menossa kevyen liikenteen edistämiseen, mutta suhde ilmastoinvestointien ja muiden investointien välillä on kuitenkin heikko. Ilmastotyö on uuden luomista ja se tarvitsee pääomaa. Energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan panostaminen tuottaa säästöjä energiakustannuksissa, mutta alkuinvestoinnit on tehtävä ja niihin on siis myös budjetoitava.


Kuntastrategia, kärkitavoitteet ja HINKU-verkoston jäsenyys antavat kuitenkin pohjan ilmastotoimien tekemiseen siellä, missä budjetti jättää kunnianhimon tason vielä avoimeksi. Toivon mitä parhainta menestystä esimerkiksi asetetulle tavoitteelle ”tontinluovutuksessa mahdollisuuksien mukaan HINKU-tavoitteiden edistäminen” samoin kuin ”puurakentamisen määrä” ja ”uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen”.32 views0 comments

Recent Posts

See All