Kolme isoa syytä, miksi ilmasto on tärkein vaaliteema

Olen tietoisesti ehdolla vain yhdellä teemalla. Ilmasto ja muu ekologinen kriisi on kaikkein tärkein kysymys, joka meillä myös kuntapolitiikassa on ratkaistavana. Tässä kolme perusteluani sille, miksi.1. Jos ilmastoasioita ei priorisoida, aiheutamme muilla päätöksillä todennäköisesti haittaa ilmastolle. Ekologinen kriisimme johtuu siitä että, ilmasto ja muut ympäristökysymykset liittyvät kaikkeen tekemiseemme, mutta ne on jätetty liian pitkään ottamatta kunnolla huomioon. Siksi meillä on nyt erittäin kova kiire tehdä suuria muutoksia kaikkialla maailmassa.


2. Ilmastoasioiden painottaminen on aikamme suurin oikeudenmukaisuuskysymys. Päästöt syntyvät erityisesti vauraiden ihmisten, kuten suomalaisten, elämäntavasta ja vaikutukset osuvat pahimmin niihin, jotka eivät ole ilmiöstä vastuussa. Yhdeksän kymmenestä luonnonkatastrofista tapahtuu kehittyvissä maissa, joissa on myös heikoimmat mahdollisuudet varautua kriiseihin ja muihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Niin kauan kuin hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa, myös ahdinko maailman hauraimmilla alueilla kasvaa.


Lisäksi lapset kaikkialla maailmassa ovat täysin viattomia ongelmaan, mutta joutuvat elämään

pahenevien vaikutusten maailmassa. Ilmastokysymysten ottaminen täysin tosissaan on nyt ainoa tapa, jolla voimme osoittaa välittävämme.


3. Ihmisten elämäntavat eivät ole vain omia valintoja, vaan niihin vaikuttaa monella tavalla yhteiskunta normeineen ja käytäntöineen. Näin kuntapolitiikalla on suuri merkitys siinä, onko kuntalaisten mahdollista elää kestävää elämää ja tekevätkö he todennäköisesti niin. Liikenteeseen, asumiseen, harrastuksiin, ruokailuun ja kasvatukseen liittyvät poliittiset valinnat vaikuttavat suoraan kuntalaisten hiilijalanjälkeen. Lisäksi kunnan oma esimerkki ja asennoituminen vaikuttaa yleiseen mentaliteettiin: ilmastotoimia on tärkeää tuntea tekevänsä muiden kanssa yhdessä.


Ilman kuntien ja yhteisöjen toimia kaikkialla maailmassa ekologista kriisiä ei saada ratkaistua.Toivon, että tulen valituksi kunnanvaltuustoon, jotta voin pitää huolta, että ilmastonäkökulma on mukana kaikessa päätöksenteossa. Haluan olla tekemässä ekologista kuntapolitiikkaa, josta voimme kaikki olla ylpeitä.


18 views0 comments

Recent Posts

See All