Neljä tapaa suojella luonnon monimuotoisuutta Kirkkonummella

Updated: Feb 28, 2021

Ilmastonmuutos ei ole ainoa ongelma, joka pitää ratkaista. Luonnon kantokyky natisee liitoksissaan myös esimerkiksi lajikadon ja maankäytön muutoksen seurauksena. Meidän on opittava elämään luonnon kantokyvyn rajoissa ja pidettävä huolta sen monimuotoisuudesta.


Samalla kun kysymys on maailmanlaajuisista muutoksista rakenteisiin, se on myös mitä konkreettisin kysymys, jonka eteen voimme tehdä töitä. Alla neljä ajatustani aiheesta. Teemasta minulla on kuitenkin vielä paljon opittavaa ja kuulen mielelläni lisää näkemyksiä siitä, mitä Kirkkonummella tehdään tai voitaisiin tehdä monimuotoisuuden turvaamiseksi - laita viestiä täällä!


1. Arvostetaan metsiämme


Kunnan taloutta ei tule paikata lisääntyvillä hakkuilla. Metsäisyys on erittäin tärkeää luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, sillä suurin osa Suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja. Lisäksi metsien kasvu auttaa meitä saavuttamaan HINKU-hiilineutraaliustavoitteemme. Olen myös sitä mieltä, että meillä on hyvät mahdollisuudet brändätä metsiämme ja luontoamme ja saada Kirkkonummelle tätä kautta nostetta pääkaupunkiseudun luonnonpuistona: kohteena täynnä merellistä eksotiikkaa ja helposti joukkoliikenteellä saavutettavia retkeilykohteita. Kirjoitan tästä aiheesta myöhemmin omassa blogitekstissä.2. Taimenjoki keskustassa - kuinka hienoa se olisikaan?


Helsingissä suuri joukko kansalaisia on innostunut projektista, jossa on kunnostettu paikallista Longinojaa taimenille sopivaksi kutupaikaksi. Palkittu hanke on yhdistänyt asukkaita ja saavuttanut merkittäviä tuloksia.


Tiesittekö, että vastaavaan olisi mahdollisuuksia myös Kirkkonummella! Esimerkiksi keskustan Kirkkolaakson läpi kulkevan Jolkbynjoki olisi mahdollista kunnostuksella saada siten virtaamaan, että se voisi kelvata myös esimerkiksi taimenen kaltaisen vaelluskalan kutukäyttöön. Tämä olisi mielestäni sekä keskustan viihtyisyyden että luonnon monimuotoisuuden kannalta hieno mahdollisuus, jota voit kannattaa tässä kuntalaisaloitteessa.3. Ylläpidetään perinnemaisemia


Maatalous on ollut jo vuosikymmeniä nopeassa muutoksessa ja tällä on vaikutusta maatalousmaisten perinnemaisemien ja niiden lajiston tilaan. Perinnebiotoopit ovat erittäin monimuotoisia elinympäristöjä, niittyjä ja ketoja, ja niillä elää monia uhanalaisia lajeja, jotka viihtyvät juuri näissä ympäristöissä. Lisäksi ne ovat tärkeitä kulttuuriperinnön ja kauniin maiseman vuoksi. Perinnebiotooppien hoito edellyttää monesti laidunnusta tai niittoa, joten sitä on hyvä tehdä yhteistyössä maatalousyrittäjien tai kansalaisten kanssa. Pidetään huolta perinnebiotoopeista Kirkkonummella, tässä hyvä esimerkki rantaniityn hoidosta Medvastösta.4. Perustetaan kukkapeltoja


Pölyttäjien ahdinko on yksi tunnetuimmista luonnon monimuotoisuuden kokemista uhista. Pörriäisten suojelemiseksi on huolehdittava, että pölytettävää riittää ja kukat saavat kukkia esimerkiksi juuri perinnemaisemissa tai ojanpientareilla. Lisäksi pölyttäjille voi luoda uusia otollisia olosuhteita kukkapeltoja viljelemällä. Voisimmeko mekin Kirkkonummella perustaa tällaisia kauniita peltoja pölyttäjien iloksi esimerkiksi Tuusulan viimekesäiseen tyyliin? Hauskaa ideaa kokeili viime vuonna myös Porkkalantien varrella Wiknerin tila, jonka kukkapellolta sai Mobilepaylla maksamalla käydä poimimassa itselleen kimpun kukkia mukaan.
38 views0 comments

Recent Posts

See All