Ylpeästi ekologinen Kirkkonummi

Vaaliohjelma

Siltakuva.jpg
Harkintaa rakentamiseen 

Rakentaminen tuottaa 30 % Suomen ilmastopäästöistä. Rakentamisen ekologisuuteen on erinomaiset mahdollisuudet panostaa kunnassa, sillä kaavassa on mahdollisuuksia edellyttää ekologisia ratkaisuja, kuten puurakentamista. Kun kaavoituksessa otetaan huomioon myös liikennesuunnittelu, on sillä vaikutettu kahteen suomalaisten suurimmista päästöläheistä, asumiseen ja liikkumiseen. Ekologisemman rakentamisen lisäksi on kuitenkin tärkeää myös harkita erilaisten rakentamiseen liittyvien investointien tekemistä tarkkaan. Infrastruktuuri tuottaa aina päästöjä ja lisäksi kunnan taloustilanne on vaikea.

 

Energiainvestoinnit maksavat kyllä itsensä takaisin

 

Kirkkonummi on osa hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoa ja sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjään 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tässä asiassa ei kuitenkaan voi olla liian ajoissa. Energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian tuotantoon investoiminen kunnan omissa rakennuksissa alkaa tuottamaan säästöjä energiakustannuksissa välittömästi.  

Lapsiystävällinen kunta huolehtii tulevaisuudesta 

Kirkkonummi on panostanut lapsiperheiden palveluihin ja olen itse iloinnut suuresti Kannonkolon asukaspuistosta ja neuvolan kattavasta palvelutarjonnasta. Lasten palveluista on tärkeää pitää jatkossakin huolta. Tärkeää on kuitenkin myös ilmastotoimilla näyttää välittämistä:  muutoksen on oltava näkyvä lasten elämässä esimerkiksi liikkumisessa ja kouluruokailussa. Tarjotaan kasvisruokaa ja kannustetaan perheitä pyöräilyyn! Olemme kunta, joka välittää – myös lasten tulevaisuudesta. 

Matkailun Kirkkonummi – kaikki irti luontobuumista 

Matkailu lähiseudun luonnossa on näin korona-aikana kasvanut aivan uusiin lukemiin ja esimerkiksi Porkkalanniemen virkistysalue nousi suursuosioon pääkaupunkiseudun asukkaiden keskuudessa. Ekologinen lähimatkailu on kestävä tapa tuoda tuloja kuntatalouteen. Meillä on monipuolista luontoa, ainutlaatuisia kulttuurikohteita ja erinomaisia ravintoloita, joista olla ylpeä. Huolehtimalla joukkoliikenteen palveluista ja mahdollistamalla yrittäjyyden myös luontokohteissa saamme nostettua entisestään Kirkkonummen profiilia luonnonkauniina lähikohteena jokaiselle kaupunkilaiselle. 

Luonnon monimuotoisuudesta pidettävä kiinni 

 

Merkittävä tapa huolehtia luonnon monimuotoisuudesta on huolehtia metsistämme. Lisätuloja ei tule etsiä hakkuita kasvattamalla. Päin vastoin metsien hiilinieluja kasvattamalla pääsemme kohti tavoitettamme hiilineutraalista Kirkkonummesta. Myös vesistöistä ja perinnemaisemista on tärkeää pitää huolta.  

 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttava 

Ilmastonmuutos näkyy jo monin tavoin elämässämme. Kukat kukkivat marraskuussa eikä lumi pysy maassa. On tärkeää, että varaudumme muutoksen vaikutuksiin ja huolehdimme hulevesistä, infrastruktuurin kestävyydestä, vakuutuksista ja kriisivalmiudesta. Luodaan Kirkkonummen kunnan strategia varautumiseen ja sopeutumiseen.